Когда в хвосте начало, то в голове мочало.
Русская пословица.

Бежал от волка, попал на медведя.

Бежал от волка, попал на медведя.Русская пословица.